Algas "Hoovid korda" 2018.a. taotluste vastuvõtt

2018. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks.
Tallinna linnaeelarves on projektile eraldatud 502 500 eurot.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. märts 2018.